องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

หลักการทำงานและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1.หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
       การทำงานของคอมพิวเตอร์จะเริ่มจากการที่ผู้ใช้ป้อนข้อมูลผ่านทางเข้าหน่วยรับเข้า ซึ่งข้อมูลที่ป้อนเข้าไปนี้จะถูกแปลงให้เป็นตัวเลขในระบบตัวเลขฐานสองเพื่อที่จะได้นำมาใช้ในการสร้างรหัสแทนจำนวนอักขระ หรือสัญาลักษณ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้ตามที่เราต้องการ
       จากนั้นคำสั่งจะถูกส่งไปที่หน่วยประมวลผลกลางเพื่อประมวลผลตามคำสั่งของเรา ในระหว่างของการประมวลผลหากมีคำสั่งผลลัพธ์จากการประมวลก็จะถูกส่งไปที่ความจำหลักประเภทแรมและอาจจะมีคำสั่งให้นำผลลัพธ์จากการประมวผลไปแสดงยังหน่วยส่งออกได้อีกด้วย   การส่งผลของการประมวลผลของข้อมูลไปยังหน่วยต่างๆ ภายในคอมพิวเตอร์จะผ่านทางระบบบัส

2.องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
       2.1หน่วยรับข้อมูล
       หน่วยรับข้อมูลเป็นส่วนที่ทำหน้าที่นำข้อมูลจากภายนอกเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเป็นตัวกลางที่เชื่อมมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทำหน้าที่แปลงข้อมูลที่มนุษย์ส่งเข้าไปให้อยู่ในรูปของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้และนำเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผล เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ อุปกรณ์โอซีอาร์ สแกนเนอร์ เป็นต้น
       2.2หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู
       ทำหน้าที่ควบคุมและประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดที่เล็กมาก ภายในจะประกอบด้วยทรานซิสเตอร์
       หน่วยประมวลผลกลางประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือ
       1.ส่วนควบคุม
ทำหน้าที่สร้างสัญญาณและส่งสัญญาณไปควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์เพื่อให้ทำงานเป็นระบบ
       2.ส่วนคำนวณและเปรียบเทียบข้อมูล
ทำหน้าที่คำนวณและเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักของคณิตศาสตร์และหลักของตรรกศาสตร์
-หลักของคณิตศาสตร์ก็จะทำกับข้อมูลประเภทตัวเลข
-หลักของตรรกศาสตร์ก็จะทำข้อมูลเกี่ยวกับตัวอักษร สัญลักษณ์
       2.3หน่วยความจำหลัก
       มีหน้าที่เก็บข้อมูลต่างๆที่ป้อนเข้ามาเพื่อนำไปประมวลผลในคอมพิวเตอร์
       หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
       1.หน่วยความจำถาวร (Read  Only  Memory :  ROM)  เป็นหน่วยความจำที่นำข้อมูลออกมาใช้เพียวอย่างเดียว โดยจะมีการบันทึกไว้ล่วงหน้าแล้ว   ข้อมูลหรือโปรแกรมที่อยู่ในรอมจะอยู่อย่างถาวร
       2.หน่วยความจำชั่วคราว(Random  Access  Memory : RAM)  เป็นหน่วยความจำที่สำหรับเก็บข้อมูลทั่วไป  การอ้างอิงตำแหน่งที่อยู่ของข้อมูลใดๆเพื่อการเขียนและการอ่าน  หน่วยความจำประเภทนี้จะเก็บข้อมูลไว้ตราบเท่าที่มีกระแสไฟฟ้ายังจ่ายให้วงจร แต่ถ้าไฟฟ้าดับข้อมูลก็จะสูญหาย
       2.4หน่วยความจำสำรอง
       หน่วยความจำสำรอง แบ่งออกได้ตามความสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 2 ประเภทดังนี้
       1.หน่วยความจำสำรองที่เข้าถึงข้อมูลได้โดยลำดับ
       เป็นหน่วยความจำสำรองที่ต้องมีการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลโดยการเรียงลำดับ
       2.หน่วยความจำสำรองที่เข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง
       เป็นหน่วยความจำสำรองที่สามารถจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลที่ต้องการได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องอ่านเรียงลำดับ
       2.5หน่วยส่งออก
       แสดงข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลแล้วผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ เช่น ปริ้นเตอร์ ลำโพง

Advertisements

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง to “องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: